LMFK
  https://www.lmfk.dk   lmfk@sekr.dk   35 39 00 64

Indmeldelse i LMFK

LMFK-Sekretariatet er en sammenslutning af Matematiklærerforeningen, Fysiklærerforeningen og Kemilærerforeningen

Medlemsfordele:

  • LMFK-bladet, der udkommer 4 gange årligt, samt særudsendelser efter behov. Du bliver her løbende orienteret om foreningernes aktiviteter, kan følge den løbende debat og selv deltage i den. Endvidere orienteres om en række forhold omkring forsøgsvirksomhed, eksamensresultater, fortolkninger af cirkulærer etc., som normalt ikke publiceres andre steder.
  • Danfoss Universe giver 25% rabat ved indgangen for op til 6 personer ved indtastning af medlemsnummer ved Online booking. 
  • Fyldig information om planlagt eller igangværende efteruddannelsesvirksomhed. Gymnasieafdelingens (UVM) efteruddannelsesvirksomheder varetages i praksis af de faglige foreninger.
  • Regionalmøder og årsmøder med foredrag, debatter, demonstrationsforsøg, udstilling af laboratorieudstyr og EDB-software og hardware. 
  • En række frieksemplarer eller bøger til særpris af forlagenes udgivelser af opgavesamlinger og andet.
Medlemskab:
Til LMFK-samarbejdet betales et kontingent på 475 kr.,  og der betales desuden 100 kr. for medlemskab af hver forening, man tilmelder sig. Er man medlem af flere foreninger, betales der kun ét kontingent til LMFK. Er man pensionist, studerende eller ledig betales imidlertid kun 250 kr. til LMFK og 25 kr. pr. forening.


Fortsæt